Bez przestanku się módlcie.

Pierwszy List Pawła do Tesaloniczan 5,17

Tam, gdzie jest chrześcijanin, tam w istocie jest Duch Święty, który nie czyni niczego innego oprócz modlitwy. Bo choć nie porusza on ustami i nie wypowiada słów, to jednak bez ustanku porusza się i bije serce (jak tętnice i serce cielesne) w westchnieniach: „Ach, kochany Ojcze, oby Twe imię się święciło, przyszło Twoje Królestwo, Twa wola się działa u nas i wszędzie itd.”. I im mocniej uderzą i natrą ciosy, pokusy i bieda, tym silniejsze są te westchnienia i prośby, tak że nie znajdziesz chrześcijanina bez modlitwy, tak jak nie ma żywego człowieka bez pulsu, który nigdy nie ustaje, uderza i bije sam z siebie, czy ów człowiek śpi, czy coś robi, nie dostrzegając tego.