Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Mi 7,18

Panie Boże, wiem, że zasługuję na Twój gniew, bo nie zawsze dochowuję Ci wierności, bo nie zawsze pamiętam o przestrzeganiu wszystkich Twoich przykazań. Gdy oddalam się od Ciebie, nie możesz mi błogosławić, ale gdy szczerze żałuję i pokutuję z powodu moich win, Ty otaczasz mnie na nowo swą przebaczającą miłością. Dziękuję za Twą wielką łaskawość i dobroć, której mogę doświadczać na każdym kroku. Jestem Ci wdzięczna za każde napomnienie, które odnajduję w Twym Słowie. Dopomóż mi dziś i w każdym kolejnym dniu posłusznie kroczyć drogą, którą dla mnie wybrałeś. Spraw, bym nie musiała wstydzić się moich myśli, słów i czynów. Naucz pamiętać, że Ty widzisz mnie zawsze i wszędzie i że oczekujesz mego posłuszeństwa.
Amen

 

źródło