Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się i wy tą myślą [...].

Pierwszy List Piotra 4,1

Chrystus przez swe cierpienie ocalił nas przed diabłem, śmiercią i grzechem, ale również zostawił nam przykład, który winniśmy naśladować w naszych cierpieniach. I chociaż nie możemy sobie naszych cierpień przedstawiać tak, jako byśmy przez nie mieli być zbawionymi czy też mieli choćby najmniejszą zasługę, to jednak winniśmy w cierpieniu iść w ślady Chrystusa, abyśmy do niego się upodobnili. Zatem, jeśli chcę być chrześcijaninem, to muszę nosić barwy tego dworu. Miły Chrystus na swoim dworze nie daje innego stroju – jest to strój cierpienia. Jeśli jednak nie chcesz cierpieć, to musisz wiedzieć, że nie należysz do sług na dworze Chrystusa. Zatem możesz według swej woli wybrać jedno z dwojga: cierpieć lub zaprzeć się Chrystusa.