Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich [...].

Pierwszy List Piotra 3,12

Zapisz te słowa w twoim sercu i wierz w nie niezachwianie, a zobaczysz, że będą one dla ciebie źródłem pokoju i dobra. Jeśli wierzysz w to, że Bóg jest w górze i nie śpi ani nie spogląda gdzie indziej, zapomniawszy o tobie, lecz że zwraca się z czujnie otwartymi oczami ku sprawiedliwym, znoszącym tu gwałt i niesprawiedliwość, to czy będziesz się skarżył i obawiał szkód czy cierpienia, jakie przychodzą na ciebię On zwraca ku tobie swe łaskawe oczy i jako sprawiedliwy Sędzia i Bóg zamierza ci pomóc. Te oczy pragnąłbym posiąść ponad wszystkie dobra świata, a nawet tylko taką wiarę posiadać. Gdyż na pewno brakuje nie jego spojrzenia, ale naszej wiary. Ponadto jego uszy są otwarte na modlitwę sprawiedliwych. Tak jak spogląda on na ciebie łaskawymi, radującymi się oczyma, podobnie słucha twoich skarg, westchnień i próśb czułymi i otwartymi uszami i czyni to chętnie i z upodobaniem, tak że jak tylko otworzysz swe usta, wysłuchuje cię i mówi swoje „tak”.