I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dz 4,12

Wołamy o wybawienie z trosk i cierpienia, czekamy wybawienia z lęków i bojaźni przed światem. Jak rzadko prosimy Cię, Panie, o wybawienie od naszych grzechów, słabości, małych zawiści i gniewu. Nie obiecujesz nam łatwego życia bez problemów, łez i pytań pozostających bez odpowiedzi. Ty obiecujesz nam wybawienie od kary za nasze grzechy. W Jezusie Chrystusie i tylko w Nim uwalniasz nas od lęku przed karą. Jak cudowną jest rzeczą wiedzieć, że Ten, który pomaga w codzienności, podnosi, wspiera i ociera łzy, daje pewność wolności dzieci bożych, daje radość wybranych i powołanych do wolności. Dziękuję, że także mnie wybrałeś.
Amen

 

 

źródło