A jeśli dziećmi [jesteśmy], to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.

Rzymian 8,17

Jeśli chcesz być współdziedzicem Pana Jezusa Chrystusa i nie cierpieć razem z nim, być jego bratem i nie być mu podobnym, to wtedy w dniu Sądu Ostatecznego na pewno On nie uzna cię za współdziedzica i brata, ale zapyta, gdzie jest twoja cierniowa korona, krzyż, gwoździe i bicz, czy także dla ciebie cały świat był obrzydliwością, tak jak to jest u niego i wszystkich jego członków od założenia świata. Jeśli tego nie potrafisz wykazać, to i on nie może cię uznać za swojego brata. Zatem musimy cierpieć i wszyscy musimy upodobnić się do Syna Bożego, inaczej nie zostaniemy wraz z nim wyniesieni do chwały. Tak, kto chce być bratem i współdziedzicem Chrystusa, ten ma być także męczennikiem i cierpiącym wraz z nim.