Cóż tedy powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Rz 8,31

Panie nasz, Wszechmogący Boże, nieraz przychodzi nam stawać wobec trudnych spraw, które rodzą strach i obawę. Jednak Twoje święte Słowa świadczą o Twojej mocy wobec naszej bezsilności i trwogi, ponieważ Ty możesz wszystko uczynić i nic nie jest w stanie Cię ograniczyć. Możemy więc być pewni, że skoro jesteś z nami, nic i nikt nie może nam zaszkodzić. Prosimy, upewniaj nas w Tym przekonaniu, abyśmy nie zamartwiali się i nie poddawali trwodze, ale ufali Tobie zawsze, nawet w najgorszy czas. Obdarzaj nas zaufaniem, abyśmy mogli z wiarą oczekiwać na Twoją pomoc i cierpliwie pokonywali to, co trudne. Panie, jak dobrze żyć z Tobą każdego dnia, w świadomości Twojej obecności w naszym życiu.
Amen

 

 

źródło