Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. 2 Mż 19,4

Panie Boże, dzięki za te słowa pociechy. Doświadczenia ludu izraelskiego w obcym kraju, wśród plag i podczas wieloletniej tułaczki są dla mnie widzialnym dowodem Twojego planu. Ty uwolniłeś Hebrajczyków z sideł niewoli i nauczyłeś ich samodzielnego życia w pustynnych warunkach. Jak orzeł zmusza młodych do lotu, a kiedy potrzeba wspiera ich własnymi skrzydłami, tak objawiłeś się, Boże, w płomieniu i słowie. Zbliżyłeś się do wątpiących i urągających przykazaniom, które są podstawową formą dobrego współżycia. Dałeś się poznać w całej wielkości Imienia swego: „Pan, Bóg ojców waszych”. Panie, Twoja bliskość uskrzydla moją wiarę i życie… o ile tego pragnę.
Amen

 

 

źródło