Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie [...].

Ewangelia Jana 5,39

Oznacza to: skoro uważamy, że Pismo Święte jest zbawczym Słowem Boga, które może na wieki uczynić nas szczęśliwymi, to powinniśmy je czytać i studiować, byśmy w nim znaleźli świadectwo o Chrystusie. Kto jednak nie bada w Piśmie, jakim w nim jest dla nas Chrystus, ten nic nie może wiedzieć o życiu wiecznym, gdyż żyje bez Słowa Bożego, bez którego rozum nie jest w stanie właściwie myśleć ani mówić o życiu wiecznym. Kto zaś tak studiuje Pismo, iż nie znajduje w nim Chrystusa, ten nie może dostąpić życia wiecznego, choćby i wiele o nim nauczał, mówił czy nawet go oczekiwał. Chrystus mówi, ze Pismo trzeba badać, nie osądzać, być uczniem, a nie mistrzem. Nie mamy wnosić do niego naszych ciemności, ale brać z niego świadectwo o Chrystusie. I dopóki Chrystus nie będzie w Piśmie prawdziwie znaleziony, dopóty nie jest ono naprawdę badane.