[...] chlubimy się też z ucisków [...].

List Pawła do Rzymian 5,3

Gdyby szatan był mądrzejszy i milczał, pozwalając, by zwiastowana była ewangelia, to działałby na swoją korzyść. Gdyż jeśli ewangelia nie jest atakowana, to całkiem rdzewieje i brak jej bodźca i sposobności do okazania swej potęgi i mocy. Dlatego ewangelii nic lepszego nie może spotkać, jak tylko gdy świat się jej przeciwstawia ze swą mocą i mądrością. Im bardziej atakują mnie me sumienie, grzech i szatan, tym mocniejsza jest moja sprawiedliwość. Gdyż ucisk grzechu budzi we mnie żal, i wtedy trwam pewniej i mocniej przy modlitwie i wołaniu do Boga i wiara umacnia się coraz bardziej. Ponieważ mamy taką obronę, która umacnia się poprzez pokuszenia i przeciwności, to nie powinniśmy się lękać, lecz być dobrej myśli i chlubić się z ucisków.