Czcij ojca swego i matkę swoją [...].

II Księga Mojżeszowa 20,12

Młodzieży trzeba stawiać przed oczyma rodziców na miejscu Boga, by widzieli ich za ojca i matkę danych od Boga, mimo niekiedy ich małości, ubóstwa czy ułomności. Tej czci nie zostają pozbawieni na skutek ich postępowania czy błędów. Zapamiętaj zatem najpierw, że czcić rodziców oznacza, że masz ich mieć za coś najcenniejszego, najdroższego, za najwspanialszy skarb na ziemi. W słowach wobec nich bądź powściągliwy, nie gań ich, nie obstawaj przy swoim i nie narzekaj, ale pozostaw słuszność po ich stronie. Przemilcz, nawet gdyby w czymś posunęli się za daleko. Po trzecie, okazuj cześć względem nich także w uczynkach, to znaczy usługując im swoją osobą i dobrami, wspierając i opiekując się nimi w starości, chorobie, kalectwie czy ubóstwie, i czyń to nie tylko chętnie, ale też z pokorą, okazując im cześć jak przed Bogiem. Gdyż kto poznał, jak ma ich mieć w swoim sercu, ten też nie pozwoli, by cierpieli oni biedę i głód, ale stawia ich ponad siebie i przy sobie, udzielając im z tego co ma i co może.