Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Hbr 12,14

Panie nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za naszych przyjaciół, ale też i za tych, którzy nam nie są przychylni. Dzięki nim uczysz nas cierpliwości i pokory. Panie, pomóż nam, żebyśmy dążyli do zgody, starali się rozwiązywać w pokojowy sposób wszelkie problemy międzyludzkie. Boże, prosimy Cię o pokój między zwaśnionymi narodami, ale też o pokój dla nas, taki międzyludzki. Panie, otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i serca na potrzeby miłości wszystkich ludzi, abyśmy stawali się tymi, którzy budują pokój. Niechaj Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości ogarnie wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, języka czy wyznania. Panie, zmiłuj się nad nami samymi, abyśmy stali się sprawcami pokoju. Amen. Niech cała nasza planeta napełnia się Twoją chwałą!
Amen

 

 

źródło