Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności [...].

List Pawła do Galacjan 6,1

Królestwo Chrystusa jest Królestwem wiary, która codziennie wykonuje swoje dzieło – walczy z grzechem i ze śmiercią, i tak aż do nastania Królestwa. I choć teraz ktoś czasem upadnie, to jest przy nim Chrystus ze swoim Duchem i pokonuje grzech, podnosi człowieka i mówi: „wstawaj bracie, nie lękaj się, zacznij znów, trzeba przez to przejść, do niczego się nie dojdzie bez upadków, bacz tylko, byś w nich nie pozostał”. Zatem póki żyjemy, muszą być upadki i dźwigania się z upadków. Ta pociecha dotyczy jednak tylko tych, którzy zgrzeszyli z powodu słabości, a nie ze złych zamiarów czy świadomie.