Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

List Pawła do Galacjan 6,14

Tu chrześcijanin zamyka swe oczy i uszy i wraz ze św. Pawłem mówi: „świecie, śmierci, grzechu, umarliście dla mnie i ja również umarłem dla was, i na ziemi nie żyje już nic oprócz mnie i Boga. Świat jest dla mnie ukrzyżowany i ja dla niego umarłem, to znaczy, że świat na mnie nie zważa i drwi z tego, co głoszę i co wychwalam. Ale podobnie jak świat obywa się beze mnie, tak samo ja obejdę się bez niego; jak on mną pogardza, tak i ja nim pogardzam. Mają mnie za nic, nie zależy mi na tym, że świat mnie nienawidzi, jeśli podobam się Temu, który jest w górze. Niech grzech szaleje, świat do woli wygaduje co chce, ja puszczam to obojętnie mimo uszu”. To uspokoi każde wierzące serce.