[...] Który [Chrystus] wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego.

List Pawła do Galacjan 1,4

Jeśli znienacka przyjdzie diabeł i podstępnie usunie te słowa sprzed twych oczu i wzbudza w tobie wątpliwość, czy Bóg przeznaczył cię do wiecznego zbawienia, przedstawia ci straszne przykłady gniewu i sądu Bożego i to, że liczba wybranych jest mała a potępionych wielka, wtedy bądź mądry, w żadnym wypadku nie daj się wciągnąć w takie niebezpieczne myśli i dyskusje, bo z pewnością zbłądzisz i złamiesz kark. Staw opór i tak odpowiedz: „nie polecono mi, bym się martwił o takie sprawy, dla mnie są one zbyt wielkie i niepojęte, bym je mógł zbadać. Pozostanę przy słowach św. Pawła, który mówi, że Chrystus samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wybawić, a uczynił to według woli Boga i Ojca naszego”.