A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują [...].

List Pawła do Rzymian 8,28

To jest Boże dzieło i jego sztuka, że te rzeczy, które sami popsuliśmy i zaniedbaliśmy, On czyni znów dobrymi. Sam często wieloma sprawami niemądrze i głupio pokierowałem, potem byłem bardzo przerażony i nie wiedziałem, jak się od nich uwolnić i wybrnąć z tego, co przez moją głupotę zostało zagmatwane i popsute. Ale Pan wybrał taki sposób i taką drogę, że naprawił to, w czym się omyliłem i co popsułem. I tak Bóg rządzi wszystkimi swoimi świętymi, że jeśli oni nawet błądzą i mylą się, to jednak znajduje to swój dobry koniec, albo przynajmniej obywa się bez wielkich szkód. Bóg uczynił wszystko z nicości, dlatego może także z tego, co złe, wydobyć dobro.