Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Rz 1,16

Boże Wszechmocny! Niepojęta jest dla mnie Twoja wielkość i moc. By zwiastować o Tobie, potrzebuję mocnej wiary i Twojego Ducha. Wybacz, że tak często zawodzę Ciebie i bliskich. Niechaj puste słowa i slogany, słowa zdawkowe, bez pokrycia w codziennym życiu, nie wychodzą z moich ust! Okryj swoją mocą moje niedoskonałości i używaj mnie w służbie. Proszę, Panie, o pokorne, odważne, otwarte i mądre, przepełnione wiarą serce. Niechaj moc Twego Słowa zmienia i moje życie, by było wypełnione wdzięcznością, by prowadziło mnie do zbawienia. Obdarz też swoją zbawczą mocą każdego, kto wierzy w sercu swoim słowom ewangelii. Dziękuję, że w Tobie i z Tobą możliwe jest wszystko, bo to, co dla nas jest niemożliwe, czynisz możliwym. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło