Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. 1 P 1,13

Kochany Panie, każdego dnia muszę stawiać czoła światu, który coraz bardziej Ciebie ignoruje. Jestem bombardowana dziesiątkami różnych informacji, spotykam ludzi, którzy zagubili gdzieś drogę do Ciebie i zapomnieli, jak czynić dobro. Czasem i ja sama zapominam o Twoich wskazówkach. Otwórz, Panie, me uszy, bym każdego dnia słyszała Twój głos i powstrzymuj mnie od złego, gdy jestem kuszona. Cała moja nadzieja spoczywa w Tobie, mój Panie Jezu. Dziękuję Ci, że poniosłeś me słabości i winy na krzyż i nie pamiętasz już moich przewinień. I to dzieje się całkiem za darmo, bez żadnej mojej zasługi. Dziękuję za Twoją łaskę – za niezasłużoną miłość, którą mnie obdarzasz. Dzisiaj więc i przez resztę mych dni będę pokładała nadzieję w Twojej miłości i łasce. Chwała Ci, Panie. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło