Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Hbr 9,24

Panie Jezu Chryste, Ty jako najwspanialszy Arcykapłan złożyłeś ofiarę ze swojego życia, Ty dla nas, grzesznych ludzi pokonałeś śmierć, dla nas zmartwychwstałeś, dla nas wróciłeś do nieba i zasiadłeś po prawicy Ojca swego. Twoi wyznawcy nie muszą się już bać śmierci i wiecznego potępienia, bo Twoja ofiara na Golgocie była ofiarą doskonałą i wystarczającą, by przywrócić nam pokój z Bogiem. Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że gdy wyznajemy nasze grzechy i przyrzekamy poprawę, Ty jesteś naszym orędownikiem u Ojca, wstawiasz się za nami. Panie, pragniemy dochować Ci wierności, pragniemy całym swoim życiem świadczyć o naszej przynależności do Ciebie, abyś Ty mógł przyjąć nas do swego Królestwa i wyznać przed Ojcem w niebie, że Twoimi jesteśmy. Amen.

 

źródło