[...] Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość [...].

List Pawła do Rzymian 4,5

Czym jest Piotr i Paweł, czym jest anioł z nieba i wszelkie stworzenia wobec tego artykułu (o usprawiedliwieniu grzesznika przed Bogiem), który uczy, jak można być uwolnionym od grzechu, sprawiedliwym przed Bogiem i zbawionym? Jeśli dobrze i czysto rozumiemy ten artykuł, to jest on dla nas jak prawdziwe słońce na niebie. Jeśli go jednak utracimy, to pozostaną dla nas tylko ciemności piekieł. Dlatego ani Piotra, ani Pawła, ani nawet anioła z nieba nie stawiajcie ponad wszystko i nie ulegajcie im, gdyż niczego nie można postawić wyżej i nic nie jest bardziej warte obrony niż ten artykuł.