[...] na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Ewangelia Mateusza 16,18

Wy, nasi potomkowie, módlcie się, z pilnością zajmujcie się Słowem Bożym, podtrzymujcie chwiejną pochodnię Bożą, bądźcie czujni i gotowi, gdyż w każdej chwili szatan może wam wybić szybę, wyłamać drzwi, zerwać dach, zgasić światło. On bowiem nie umrze aż do Sądnego Dnia. Ty i ja musimy umrzeć, a gdy nas już tutaj nie będzie, on pozostanie bez zmiany i nie zaprzestanie swych szturmów. Boże, pomóż nam! – gdyż Kościół będzie zachowany nie dzięki naszym przodkom czy naszym potomkom, ale dzięki Temu, który był, który jest i który będzie, i który mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten, który był, który jest i który będzie” – tak, to jest imię tego człowieka, nie ma i nie będzie drugiego takiego imienia.