A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Dz 4,32

Napełniasz nasze życie obfitością darów, uczysz nas dzielić się tym, co Ty nam dajesz, abyśmy nie nazywali swoim, co z Twoich rąk pochodzi. Daj nam serce, które dzieli się miłością, daj nas słowa, które zawsze Ciebie chwalą, daj nam myśli nieobłudne, które są początkiem każdego dobrego dzieła. Naucz nas, Panie, przez szczerość miłości wzajemnej i szczodrość dawania, budować Twoje Królestwo na ziemi. Niech Twój Kościół rośnie w naszych sercach, aby świat poznał, że Ty nas posłałeś, że Twoimi jesteśmy. Spraw, aby każdy, kto do nas przychodzi, usłyszał Słowo ewangelii o Jezusie Chrystusie i zobaczył, że to Słowo działa w naszym życiu. Amen.

 

źródło