Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Rz 2,7

Panie, zachęcasz nas w swym Słowie do dobrych uczynków. Ty wiesz, że staramy się żyć według tego, co nam nakazujesz. Jednak daleko nam do doskonałości. Nieraz, konfrontując nasze życie z Twoim Słowem, musimy ze skruchą przyznać się do grzechu. To, co nam pozostaje, to przeprosić Cię za wszystko, co złego uczyniliśmy, powiedzieliśmy i pomyśleliśmy. Przepraszamy Cię, łaskawy Jezu. Ufamy w Twoje wielkie miłosierdzie i wierzymy, że dzięki Twojej odkupieńczej śmierci na krzyżu mamy żywot wieczny. Prosimy Cię, przebacz nam wszelki grzech i prowadź Twoją drogą, abyśmy nie ulegali złu tego świata, ale trwając przy Twym Słowie, żyli dla Ciebie i wykonywali Twoje polecenia. Wysłuchaj nas, bo tylko dzięki Tobie możemy trwać w dobrym uczynku. Amen.

 

źródło