Pozostała tedy Maria u niej około trzech miesięcy, po czym powróciła do domu swego.

Ewangelia Łukasza 1,56

Maria jest pełna Ducha Świętego i nosi w swym ciele Syna Bożego. A mimo to oglądamy ją jako młodą służebnicę. I jej podobne młode dziewice winny się szczycić, że taką jak one była też Maria. Gdyby o tym pamiętały wszystkie stany! Oto już służebnice i sługi są pyszni! Niechby zobaczyli, jakim się Bóg sam i w swych Najwyższych Osobach okazuje! Oto najszlachetniejsza postać niewieścia przyjmuje stan służebnicy. Winno to wywołać rumieniec wstydu u każdej kobiety. I zostało to wszystko napisane dla przykładu pannom i mężatkom, by nie były one niczym gęsi czy kaczki, ale by były uległe, usłużne, skromne, łagodne itd.