A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!

List Pawła do Galacjan 4,6

Wiemy dobrze, że jesteśmy biednymi grzesznikami. Tu jednak nie jest ważny nasz wygląd, kim jesteśmy i co robimy, ale to, kim jest dla nas Chrystus, co dla nas uczynił i nadal czyni. Czy nie uważasz, że jest to czymś wielkim, że jesteś dzieckiem Bożym? Mój drogi, nie uważaj więc też za małą rzecz, że Syn Boży, narodzony z niewiasty, poddany zakonowi, po to przyszedł, abyś ty był takim dzieckiem. Wielką rzeczą jest wszystko, co czyni Bóg. Rodzi to też wielką radość i odwagę – nieustraszone duchy, który nie lękają się żadnej rzeczy i wszystko jest dla nich możliwe. Dlatego bądź umocniony na podstawie słów tego tekstu; musisz czuć w swym sercu wołanie Ducha, gdyż jest to także wołanie twojego serca, jakże więc miałbyś go nie czuć? Duch Boży świadczy duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jakżeby więc nasze serce nie czuło tego wołania, wzdychania i świadectwą Och, ku temu służą wspaniale cierpienia i próby, one pobudzają do takiego wołania i budzą ducha. Jeśli zaś nie czujesz owego wołania, to pomyśl i nie ustawaj w prośbach, aż Bóg cię wysłucha.