Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17

Wszechmocny Boże, apostoł Paweł na własnym ciele doznał oślepiającego przemienienia i nowego zrozumienia Twojej woli. Z prześladowcy chrześcijan stał się największym ich misjonarzem. Nie samo przestrzeganie przepisów pozwala nam nazywać się dziećmi Bożymi, lecz nasze ludzkie uczucia: dobre serce, otwarte oczy, wrażliwy słuch uczynią nas bliźnimi. A wszystko stało się nowe wraz z narodzeniem i zmartwychwstaniem Syna Bożego, który obdarowuje nas miłością i wolnością naszej wiary. Wiem, że kto żyje w miłości, ten doświadcza radości i zadowolenia w swojej duszy, a łaska Pana i społeczność Ducha czynią go nowym człowiekiem. Amen.

 

źródło