Rzekł jej [Marcie] Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Ewangelia Jana 11,25

Człowiek to ten, co narodził się z ciała i krwi, ale chrześcijanin to ten, co jest ochrzczony i w chrzcie krwią Chrystusa obmyty z grzechów. I on winien nosić imię chrystianin albo chrześcijanin. Gdy zaś ktoś cię zapyta, dlaczego nosisz nowe imię chrystianin albo chrześcijanin, skoro nazywasz się Jan, Piotr czy Paweł, to mu możesz odpowiedzieć: „Rodzice nadali mi imię Jan, Piotr, Paweł, ale po człowieku imieniem Chrystus nazywam się chrześcijanin. Gdy nadejdzie chwila umierania, to umiera Jan, Piotr, Paweł, ale nie chrześcijanin. Pogrzebany będzie Jan, Piotr, Paweł, ale chrześcijanin nie spocznie w grobie, ale będzie żył. Dlatego gdy umrę jako Piotr czy Paweł, to nic. Gdyż jeśli jestem chrześcijaninem, to Piotr czy Paweł znów powstaną z grobów, gdyż powiedział to sam Chrystus, od którego mam imię”.