[...] Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.

Drugi List Pawła do Koryntian 5,7

To życie jest niczym innym, jak tylko życiem w wierze, miłości i pod krzyżem. Ale te trzy nigdy nie są w nas doskonałe. Tylko Chrystus jest słońcem i jest nam dany jako przykład do naśladowania. Wśród nas są słabi, są też silni i jeszcze silniejsi. Ci pierwsi niewiele mogą znieść, ci drudzy mogą więcej, ale wszyscy muszą być podobni Chrystusowi. Gdyż to życie jest pielgrzymowaniem, które kroczy od wiary ku wierze, od miłości ku miłości, od cierpliwości ku cierpliwości albo od krzyża ku krzyżowi. Tutaj nie ma sprawiedliwości, tylko usprawiedliwienie, nie ma czystości, tylko oczyszczenie. Jeszcze nie doszliśmy do celu, ale jesteśmy w drodze, na szlaku. Niektórzy są bliżej, inni dalej. Bogu podoba się, gdy działamy i decydujemy. Jeśli będzie chciał, to wkrótce przyjdzie i umocni wiarę i miłość, i w jednej chwili przeniesie nas z tego życia do nieba.