Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.

Ewangelia Łukasza 12,32

Gdy widzimy tyle niewdzięczności i złości u mieszczan, chłopów i we wszystkich stanach, to wydaje się nam, że cały świat jest w posiadaniu diabła… Ale pozostaje pociecha, że żyje jeszcze kilku prawych i świętych ludzi. Gdyż Bóg musi mieć swój lud. On jest Bogiem miłosierdzia i sądu; tych, co są skruszeni i korzą się, tym odpuszcza, ratuje i ich prowadzi. Autentyczny, prawdziwy Kościół jest całkiem małą trzódką, która nie cieszy się żadną, albo małą czcią, która stoi pod krzyżem. Zaś fałszywy Kościół jest pyszny, chełpliwy, nadyma się i otoczony jest powszechnym, wielkim uznaniem jak Sodoma. Dlatego w Kościele, z Kościołem módlmy się za Kościół. Gdyż są trzy rzeczy, które utrzymują Kościół i ze swej istoty do Kościoła należą: po pierwsze wierne nauczanie, po drugie gorliwa modlitwa i po trzecie rzeczywiste cierpienie.