Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło

Księga Psalmów 33,9

Całe stworzenie powstało przez Słowo, i gdy Bóg przemówił i rozkazał, ono powstało i powiedziało: „Oto jesteśmy!”. Dlatego nie mamy wątpić, że to, co mówi do nas Bóg przez swego umiłowanego Syna, swe wieczne Słowo, musi się stać – musi tak powstać i dziać się, jak On mówi. Ale szatan, który upadł na początku, tak nas oślepił przez grzech pierworodny, że nie możemy ani uwierzyć, ani pomyśleć, że musi być tak, jak On mówi, choćby świadczyły o tym oglądane naszymi oczyma cudowne znaki i całe stworzenie od początku świata, jak to próbuje przedstawić i opisać Paweł w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 17 – tak jest On nam bliski. A jednak to wszystko na próżno. Błogosławiony jest jednak ten, który to Ipse i Dixit (tzn. „On sam to rzekł”) zapamiętał i umiłował.