Sam postrach przywiedzie was ku zrozumieniu tego, coście słyszeli.

Księga Izajasza 28,19

Mojej teologii nie nauczyłem się od razu, ale musiałem badać ją wciąż głębiej i głębiej. Ku takiemu postępowaniu przywiodły mnie me pokusy i doświadczenia. Gdyż Pisma Świętego nie można zrozumieć bez praktyki i doświadczeń. Przy apostole Pawle stał diabeł, który go okładał pięściami i wystawiał na pokusy, co skłoniło go do pilnego studiowania Pisma Świętego. Ja też miałem papieża, uniwersytety i wszystkich uczonych, przez których siedział mi na karku diabeł – to oni popędzili mnie do Biblii, którą pilnie czytałem, i doszedłem do dobrego jej zrozumienia. Jeśli nie będziemy mieć takiego diabła, to będziemy tylko teologami spekulującymi, źle kierującymi swą myślą i jedynie rozumowo dedukującymi, że [sprawy] powinny się mieć tak a nie inaczej.