[...] Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały [...].

Ewangelia Jana 15,16

Oto takie są cnoty pobożnego proboszcza i kaznodziei: pomnażanie Królestwa Bożego, napełnianie nieba świętymi, plądrowanie piekła i ograbianie diabła, obrona przed śmiercią, zapobieganie grzechowi, nauczanie o tym i pocieszanie świata i ludzi wszystkich stanów, podtrzymywanie pokoju i jedności, wychowywanie młodzieży, ugruntowywanie w narodzie wszelkich cnót.

Zatem stwarza on nowy świat, buduje dom nieprzemijający, nędzny, ale wieczny, piękny raj, w którym chętnie mieszka sam Bóg. Dlatego z tym skarbem nie równa się żadna kopalnia złota czy srebra na ziemi.

[...] Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały [...].

Ewangelia Jana 15,16

Oto takie są cnoty pobożnego proboszcza i kaznodziei: pomnażanie Królestwa Bożego, napełnianie nieba świętymi, plądrowanie piekła i ograbianie diabła, obrona przed śmiercią, zapobieganie grzechowi, nauczanie o tym i pocieszanie świata i ludzi wszystkich stanów, podtrzymywanie pokoju i jedności, wychowywanie młodzieży, ugruntowywanie w narodzie wszelkich cnót. Zatem stwarza on nowy świat, buduje dom nieprzemijający, nędzny, ale wieczny, piękny raj, w którym chętnie mieszka sam Bóg. Dlatego z tym skarbem nie równa się żadna kopalnia złota czy srebra na ziemi.