[...] kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą.

Ewangelia Jana 16,2

Niech nasz miły Bóg dopuszcza, jeśli taka jego wola, bym popełniał tylko takie grzechy, o których wiem, pojmuję i rozpoznaję, że są grzechami, nie zaś takie grzechy, których nie uznawałbym za grzechy, ale miał je za wielkie cnoty i świętości. Naszego Pana Boga nic bardziej nie gniewa, jak gdy kto grzechu jeszcze broni i nie chce uznać, że uczynił nieprawość, jak Saul. Bo grzechy, które nie zostały rozpoznane jako grzechy, są grzechami przeciw pierwszej tablicy (tj. przeciw przykazaniom 1-3), te zaś, które zostały rozpoznane, są grzechami przeciw drugiej tablicy (tj. przeciw przykazaniom 4-10) . I tak: Saul wykraczał przeciw pierwszej tablicy, zaś Dawid przeciw drugiej tablicy dziesięciu przykazań. I ci grzesznicy, którzy wykraczają przeciwko drugiej tablicy, mogą się łatwo poprawić i odnaleźć właściwą drogę dzięki pokutnemu kazaniu. Jednak ci inni grzesznicy, którzy wykraczają przeciwko pierwszej tablicy, nie poprawiają się nigdy albo bardzo rzadko, gdyż mniemają, że nie czynią zła, ale czynią dobro.