Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości.

Księga Psalmów 19,8

Biblia to nie jest księga, która wypływa z ludzkiej mądrości i rozumu. Umiejętność uczonego i poety pochodzi z rozumu i tak samo przez rozum może być pojęta i odczuta. Ale nauka Mojżesza i proroków nie pochodzi z rozumu i ludzkiej mądrości. Dlatego kto rości sobie zrozumienie Mojżesza i proroków według swego rozumu oraz Pismo mierzy i ocenia według niego, ten właśnie odchodzi od Pisma. Gdyż Mojżesz i prorocy to tacy nauczyciele, którzy z mędrców i uczonych czynią głupców, a rozum czynią ślepym, gdyż winno się ich inaczej zrozumieć i wierzyć. Tam gdzie się tak dzieje, tam powstaje zgorszenie i obraza albo spór. Dlatego nie może być inaczej: kto chce zrozumieć i zgłębić Pismo, ten musi stać się głupcem. Kto zaś chce być w tym mądrym i mierzyć je miarą swego rozumu, czy jest w nim w zgodzie, ten to zrozumienie utraci i pozostanie niezdolnym uczniem.