W nim [Chrystusie] i wy [...] usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego [...].

List Pawła do Efezjan 1,13

Posłuchaj: ewangelia to Boża obietnica jego łaski i odpuszczenia grzechów. I powtarzam to teraz, i jeszcze wielekroć, byś ewangelię rozumiał tylko jako Bożą obietnicę jego łaski i odpuszczenia grzechów. Gdyż dotąd tak się dzieje, że Listy apostoła Pawła nie są rozumiane i nie jest możliwe, by były rozumiane, gdyż nie wiedzą, czym właściwie jest zakon i ewangelia. Chrystusa bowiem mają za ustanawiającego zakon, a ewangelię jedynie za naukę nowego zakonu. A oznacza to tylko zamknięcie ewangelii i ukrycie wszystkiego. Gdyż słowo ewangelia jest z języka greckiego i oznacza „radosną nowinę”, bo oto ogłaszana jest zbawcza nauka życia z Bożej obietnicy i zwiastowana łaska i odpuszczenie grzechów. Dlatego do ewangelii należy nie uczynek, bo nie jest ona zakonem, ale tylko wiara, gdyż ewangelia jest samą obietnicą i ofertą Bożej łaski. Kto w to wierzy, ten otrzymuje łaskę i Ducha Świętego. Stąd serce czerpie radość i ma w Bogu rozkosz. Zaraz też wykonuje uczynki zakonu, dobrowolnie i za darmo, bez obawy kary i bez oczekiwania nagrody, gdyż jest syte i ma dość łaski Bożej, przez co zakonowi staje się zadość.