Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Mk 14,38

Ojcze niebiański, dziękujmy za minioną noc, za bezpieczny, zdrowy sen. Dziękujemy za siły do nowego dnia, do nowych wyzwań, obowiązków, nowych zadań, które przed nami stawiasz. Dziękujemy, że możemy z nowym zapałem zabrać się do naszych codziennych domowych i zawodowych prac. Panie, daj nam radość z tego, co czynimy. Pomóż, abyśmy się w tym wirze przeróżnych obowiązków i prac, w tym codziennym zabieganiu nie zagubili, nie zapomnieli o tym, co najważniejsze. Panie, tak łatwo nie dostrzec wtedy najróżniejszych zagrożeń, które na nas czyhają. W tym codziennym zabieganiu tak trudno być czujnym, tak łatwo zapomnieć o modlitwie, o społeczności z Tobą. Ty nas, Panie, wzywasz do czuwania w czasie odpoczynku i podczas pracy, wtedy gdy jesteśmy radośni i gdy ogarnia nas smutek, do czuwania wśród zmierzchów i świtów, zawsze.

Panie, historia Twoich uczniów ostrzega nas przed zapominaniem o czujności i modlitwie. Od tego może zależeć popadnięcie w grzech, może zależeć nasza wieczność. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło