A teraz poruczam was Panu i słowu łaski jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Dz 20,32

Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że jesteś Panem naszego życia, że kierujesz naszymi krokami, naszym losem. Dzięki temu czujemy Twoje wsparcie i mamy poczucie bezpieczeństwa.

Budujesz nas codziennie i sprawiasz, że możemy stać się Bożymi dziećmi. Dzięki Twojej łasce stajemy się dziedzicami Królestwa.

Polecamy się Tobie, Panie Jezu, i Tobie polecamy naszych bliskich, wszystkich, którzy w Ciebie wierzą. Otocz swoją niezmierzoną łaską ludzi, w których sercach panuje grzech, zło, nienawiść. Daj, by słowo łaski dotarło do niewierzących, by i oni mogli doznać szczęścia wiecznego życia w Twoim Królestwie. Ty, Panie Jezu, kieruj myślami i działaniem wszystkich, w których rękach leżą losy świata, naszego kraju, naszych miast, by nie było na świecie miejsca, w którym nie można głosić ewangelii o Jezusie Chrystusie. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło