I wielu [...] uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty [...]. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego.

Ewangelia Jana 4,39.41

Och, oby Bóg sprawił, by mój wykład i wykłady wszystkich nauczycieli przepadły i by każdy chrześcijanin sam sięgał po Pismo i czyste Słowo Boże. Sami widzicie z tej mojej gadaniny, jak bez miary wyższe są Słowa Boże wobec wszystkich ludzkich słów, że żaden człowiek nie jest w stanie odpowiednio pojąć i wyjaśnić choćby jednego Słowa Bożego przy pomocy wszystkich słów, które zna. Jest to Słowo nieskończone i winno być pojmowane i rozważane w cichości ducha, jak mówi Psalm 83, wers 9: „chcę słyszeć, co sam Bóg [we mnie] mówi”. Tego jednak nie pojmie nikt, oprócz takiego cichego i rozważającego ducha. Kto umie do tego dojść bez wykładu i komentarza, temu nie będą już potrzebne komentarze moje i innych ludzi, a nawet mogą być przeszkodą. Dlatego, mili chrześcijanie, śmiało w głąb, i niech wykład mój i innych nauczycieli będzie tylko szkieletem do właściwej budowli, abyśmy sami pojmowali czyste, szczere Słowo Boże, smakowali je i przy nim stali. Gdyż tutaj mieszka sam Bóg na Syjonie! Amen.