Zważ na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

Rzymian 11,22

Święty z uczynków ze względu na swą zuchwałość i poleganie na własnej pobożności nie powinien dostąpić zbawienia. Zaś Dawid czy łotr na krzyżu z powodu swego grzechu nie powinni wątpić i uznawać się za potępionych. Należy postępować właściwą, środkową drogą i wystrzegać się grzechu. Bo choć Bóg obiecał łaskę i odpuszczenie, to jednak nie obiecał, że możesz być pewien podniesienia z upadku, czego przykładem są Saul i Judasz. Nie w naszej mocy jest łaskę wziąć w posiadanie. Dlatego trzeba bać się Boga, który jest wrogiem tak zuchwałości, jak i zwątpienia.