Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń ucha na słowa ust moich, bo obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy godzą na życie moje; nie stawiają Boga przed oczyma swymi! Ps 54,4–5

Boże i Panie, naucz mnie modlić się w niemocy i w nadziei, jak to czyni młody Dawid. Jego prośby są gorące i natarczywe, gdyż zazdrością owładnięty król Saul chciał zgładzić walecznego idola Judy. Po zamachach ukrywał się na pustyni, ale i tam został wydany. W beznadziejnym zagrożeniu życia Dawid ubolewa nad brakiem bliskości Boga u prześladowców. Ich okrucieństwo nie zna granic i tylko Boża siła, kiedy stanie między nimi, może go uratować. Triumfem Dawida jest więc modlitwa: „Dziękujmy Panu, który jest dobry i pełen łask na wieki”. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło