A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne. Tt 3,9

Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boże mój i Ojcze, dziękuję Ci za dzieło stworzenia nieba i ziemi. Dziękuję Ci za ofiarę złożoną przez Twojego Syna na Golgocie. Moje zbawienie nie jest uzależnione od przestrzegania świętości jakiegoś konkretnego dnia, opiera się wyłącznie na tym, co uczynił dla mnie Pan Jezus Chrystus, Mesjasz obiecany przez Proroków. Ja sama nie mogę ani dodać, ani ująć czegokolwiek, tylko przyjąć je z łaski przez wiarę.

Pierwszy dzień tygodnia nie jest czasem bezczynności czy ściśle narzuconych zakazów, jest wspomnieniem zmartwychwstania, odkupienia i dobrowolnego oddawania czci Bogu. Dzień Pański przedstawia przymierze łaski.

Panie Jezu, wdzięczna jestem za to, że nie muszę wywarzać szeroko otwartych przez Ciebie drzwi prowadzących do Boga Ojca. Dziękuję, że bez względu na warunki, miejsce i porę wolno mi mówić z Bogiem za Twoim wyłącznie pośrednictwem. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło