Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.

1 List Pawła do Koryntian 1,18

Oto najwyższą mądrością jest zawisnąć na słabej postaci ukrzyżowanego Chrystusa i nie gorszyć się nim, byśmy o Bogu niczego innego nie widzieli i nie myśleli ponad to, że jest ukrzyżowany. Myśli o jego majestacie są bardzo niebezpieczne, gdyż pod postacią majestatu może ukrywać się zły duch. Nie może się on jednak ukrywać pod postacią krzyża, gdyż przez krzyż został on pokonany i powalony na ziemię – i dlatego nienawidzi go jak najgorszego wroga. Jeśli szatan sączy ci w serce myśl, że Chrystus jest innym człowiekiem, niż przedstawia go św. Paweł, to odrzeknij tylko, że jest zupełnie inaczej i że wszystkie te słowa szatana są kłamstwem i nie przyjmuj ich. Ten, kto chce być zbawiony, winien mieć takie nastawienie, jakby nie było na świecie innych ludzi oprócz niego i wszystkie pociechy i obietnice Boga w Piśmie Świętym dotyczą tylko jego i tylko ze względu na niego zostały napisane.