Dla Chrystusa zostało wam darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć.

List Pawła do Filipian 1,29

Wziąć na siebie krzyż ze względu na Słowo i wiarę znaczy tyle, co dobrowolnie wziąć na siebie i dźwigać nienawiść diabła, świata, ciała, grzechu, śmierci. Nie potrzeba krzyża szukać. Zacznij tylko pierwszą część życia, zapierając się samego siebie, to znaczy odrzucając sprawiedliwość z uczynków i wyznając sprawiedliwość z wiary. Wtedy zaraz pojawi się jego druga część, to znaczy krzyż, który też powinieneś wziąć na siebie, tak jak wziął go na siebie Chrystus. Ponieważ obłudnicy nie przyjmują pierwszej części, broniąc swej własnej sprawiedliwości, to nie tylko, że nie biorą na siebie krzyża, ale sami krzyżują i mordują pobożnych dźwigających krzyż.