Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. Iz 48,17

Panie, rozdroża towarzyszą mi przez całe życie. Każdego dnia dokonuję wyborów. Jedne zbliżają mnie do celu, inne oddalają mnie od niego. Która droga lepsza? Ta najkrótsza? A może ta bardziej bezpieczna, na około? Asekuruję się, lękam błędu, boję się porażki, przeliczam koszty. Stoję w miejscu. Bezradna, sparaliżowana pytaniem: „którędy?”. Tak jakby od mojej decyzji zależały losy świata. Jakby mój jeden błąd mógł zniszczyć Twoje plany! Czy słusznie? Może rozsądniej jest zapytać „z kim”? Przecież jest Ktoś, kto współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którym towarzyszy. Nawet przez błędy i porażki. Z Nim nie ma znaczenia „którędy”! Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło