Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Ps 11,3

Panie, co jest podstawą, fundamentem w życiu człowieka? Mówisz, że jedynie Ty jesteś opoką, kamieniem węgielnym, fundamentem. Jesteś podstawą dla naszego ducha. Tak, ale cielesny człowiek musi mieć jeszcze inną podstawę – swoją ojczyznę, Kościół, dom, pracę, rodzinę, autorytety. Co się stanie, Panie, gdy ta moja cielesna podstawa zostanie zburzona? Boję się, bo moje autorytety się zdewaluowały, rodzina rozproszyła, dom wymaga remontu, w kościele coraz mniej osób, w ojczyźnie ciągłe niezadowolenie i walki polityczne. Nie ma nic stabilnego! Wskazujesz mi, Panie, na Daniela. Był pozbawiony domu, ojczyzny, świątyni. Co zrobił sprawiedliwy? W środowisku, w którym go postawiłeś – miał zawsze Ciebie przed oczyma. Panie mój, dziękuję, że dziś pozbawiłeś mnie lęku przed utratą ziemskich podstaw i pozwalasz mi wyznać: Ty, Panie, jesteś moim fundamentem i Ciebie chcę mieć zawsze przed sobą. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło