Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Jr 7,23

Niebieski Ojcze, dajesz mi wspaniałą obietnicę. Dajesz gwarancję Twej bezustannej pomocy i ochrony, zapewniasz o Twoim udziale w moim życiu. Przedstawiasz mi też swoje oczekiwania. Pragniesz, bym przylgnęła do Ciebie, słuchała Twego głosu i była Ci posłuszna. Dajesz mi konkretne wskazówki i zasady postępowania. Moje pomysły na życie czasem stoją w sprzeczności z Twoimi planami względem mnie, dlatego proszę Cię, ucz mnie zaufania, buduj we mnie mocną i gorliwą wiarę. Chcę poznawać nie tylko Twą naukę, ale całkowicie poddać się i Tobie zawierzyć. Wiem, że Twoje ścieżki, choć nie zawsze dla mnie zrozumiałe, są najlepsze. Zatrzymaj mnie, jeśli pójdę w złym kierunku. Wspieraj mnie w tej podróży. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło