Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga Twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić Ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny. 5 Mż 16,15

Boże, tak wielka jest Twoja miłość i mądrość dla Twojego narodu i każdego człowieka! Nasze „świętowanie”, dziękowanie Ci za wyprowadzenie z Egiptu, dobre plony i za wszelkie błogosławieństwa, jakimi nas obdarzasz, służy także dobru Twojego stworzenia.

Wielbienie Ciebie, czas na odpoczynek i radosny nastrój pozwalają zachować właściwe proporcje czasu pracy i odpoczynku, o których my, współcześni, w szaleńczym pościgu za czasem i pieniądzem dawno zapomnieliśmy…

Ty chcesz nam błogosławić, kiedy wrócimy do Twoich zasad, również do przestrzegania przykazania o święceniu Twojego dnia świętego. Dziękuję, że swoje dzieci obdarzasz nie wesołością, ale głęboką radością. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło