Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. 1 Tm 3,15

Panie! Szukałam prawdy i nie znalazłam! Szukałam domu, ale nie miał drzwi. Szukałam kościoła – ale były to tylko mury i nic więcej. Był okazały, ale smutny i pusty! Szukałam człowieka, ale nie miał czasu. Może szukałam w niewłaściwym miejscu? Może źle szukałam? Sprawiłeś, Panie, że Twoje Słowo wypełniło pustkę i bezskuteczność poszukiwania. Tchnęło nowe życie i stało się filarem i podwaliną Twojej Prawdy we mnie i w Twoim Kościele: nie rękoma zbudowanym, ale duchowym. Gdybyś Ty nie był twórcą swojego Kościoła na ziemi, jego filarem i podwaliną prawdy, nie przetrwałby do dziś. Oczyść swój Kościół z najemników, którzy zapomnieli, jak należy postępować w Twoim żywym Kościele. Proszę o pokorne serce. Amen

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło