Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże.

Ewangelia Marka 10,14

Twierdzisz, że dzieci nie mają jeszcze pełni rozumu i dlatego nie mogą wierzyć. Odpowiedz mi, czy przystoi tak mówić chrześcijaninowi i osądzać dzieło Boga według naszych myśli? A co, jeśli byś przez ten rozum odszedł od wiary, a dzieci bez ich rozumu do tej wiary przyszły? Mój drogi, co dobrego czyni rozum dla wiary i Słowa Bożegó Czyż nie jest tak, że to rozum najbardziej przeciwstawia się wierze i Słowu Bożemu i z jego powodu nikt nie może przyjść do wiary ani też ścierpieć Bożego Słową Musi on najpierw zaćmić się i zbłaźnić, a ty, człowiecze, musisz obumrzeć i stać się głupcem, tak nierozumnym i naiwnym, jak małe dziecię, byś uwierzył i otrzymał łaskę od Boga, jak to mówi Chrystus w Ewangelii Mateusza 18,3. Bo jaki rozum mają dzieci, które bierze w ramiona Jezuś Czemu mówi On, by do niego przyszły i błogosławi ję Gdzie jest ta ich wiara, która czyni je dziećmi Królestwa niebioś Właśnie dlatego, że są one bez rozumu i głupie, bardziej skłaniają się ku wierze, aniżeli starzy i rozumni, których rozum zawsze jest w tym przeszkodą, a ich wielka głowa nie chce się zmieścić w wąskiej bramie.