Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. 1 J 3,1

Panie, mój Ojcze! Dzięki, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi. To wielki przywilej, że możemy nosić miano Dzieci Bożych. Jest to jednak bardzo zobowiązujące – nasze zachowanie, nasze czyny i postawy mają świadczyć o Bożym rodowodzie. Nasze życie powinno być odzwierciedleniem Bożej miłości i boskich przymiotów.

Panie, patrzę jak moje wnuki naśladują we wszystkim swych rodziców i najbliższych. Podświadomie przejmują nasz sposób zachowania, dzieląc z nami rodzinne życie. Chcę tak samo – jako Boże dziecko być odzwierciedleniem Bożej miłości. Niełatwe to zadanie, kochać jak Ty nawet wrogów.

Panie, udziel nam tej łaski, by ludzie nieznający Ciebie, patrząc na naszą wzajemną miłość i życzliwość, mogli poznać Ciebie. Tak bardzo pragniemy dawać dobre świadectwo na rzecz Bożego dziecięctwa! Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło